Jak z legalizować budowę

Dopełnienie obowiązków przedstawionych w Prawie Budowlanym jest obowiązkowe. Nierzadko samowola jest urzeczywistniana podczas użytkowania domu, – gdy mieszkańcy wybudują ganek, taras albo całe kondygnacje, nie pytając nikogo o zgodę na takie działanie. Pozwolenia udziela się na budowę, przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę. Jeżeli stosowna instytucja nie wyda pozwolenia, wtedy inwestor nie może zbudować żadnego budynku i będzie trzeba zadbać o pozwolenie na budowe tzw. legalizacja samowoli budowlanych. Inwestorzy czasami naruszają prawo nieświadomie, jednakże nie zwalnia to ich od ponoszenia konsekwencji. Są to pozornie nieduże prace, a jednak bez zgody wykonywać ich nie wolno.

Starosta właściwego powiatu powinien z góry wiedzieć o zamiarze podjęcia prac i wyrazić na nie zgodę. Bez takiej zgody do żadnych prac kontynuować absolutnie nie wolno. Trzeba pamiętać, że inspektor nadzoru budowlanego nakazuje rozmontowanie samowolki budowlanej. Nie jest to korzystne działanie, dlatego każda osoba powinna rozpatrzeć własne postępowanie w tej sprawie.